Bezpieczna budowa

Tylko z nami!

Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem na największych inwestycjach budowlanych w Polsce Realizujemy zadania związane z koordynacją BHP na budowie, prowadzimy stały nadzór, audyty, kontrole problemowe i inne. W ramach koordynacji i stałego nadzoru wdrażamy system zarządzania BHP, a zespół naszych specjalistów cały czas jest do Państwa dyspozycji.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej obsługi BHP na budowie – zapraszamy do kontaktu.

Szkolenia BHP

Jesteśmy przede wszystkim dla naszych klientów.

Prowadzimy szkolenia BHP wstępne oraz okresowe dla wszystkich grup pracowniczych. Jesteśmy przede wszystkim dla klienta – obsługujemy klientów indywidualnych i biznesowych. Dostosowujemy się do Państwa wymagań – szkolenie może zostać przeprowadzone w siedzibie naszej firmy, bądź możemy dojechać w wyznaczone miejsce na życzenia klienta. Szkolenia BHP prowadzimy również w formie samokształcenia kierowanego (e-learning).

Dokumentacja BHP

Niedoceniana, często problematyczna, a bardzo ważna – POMOŻEMY!

Wykonujemy dla naszych klientów ze wszystkich branż kompletną dokumentację i opracowania z zakresu BHP i prawa pracy. W ramach opracowania dokumentacji prowadzimy m.in. postępowania powypadkowe, wykonujemy plany BiOZ, IBWR, instrukcje BHP i oceny ryzyka zawodowego , analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) i wiele innych.

Zoptymalizuj koszty

Zyskaj pełny profesjonalizm oraz spokojną głowę – służba BHP

Powierzając nam pełnienie zadań służby bhp, pracodawca jest odciążony od wielu dodatkowych czynności administracyjnych, a koszt wykonywania zadań służby bhp przez naszą firmę jest zdecydowanie niższy niż przy zatrudnianiu pracownika służby bhp na umowę o pracę.

BHP Wrocław – Consultrix

Informacje o firmie

Ze względu na potrzeby polskich pracodawców powstało Centrum Obsługi Biznesu Consultrix – oferujące kompleksową obsługę wszystkich podmiotów gospodarczych z zakresu ochrony pracy oraz kursów kwalifikacyjnych – w tym szkolenia BHP.

Nasza firma prowadzi działalność od 1998r. obejmując swym zasięgiem cały region Polski, a w szczególności teren Dolnego Śląska. Firma posiada ponad 20 letnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa we wszystkich dziedzinach pracy: począwszy od edukacji skończywszy na budownictwie przemysłowym. W firmie pracuje szereg wykwalifikowanych pracowników, którzy pozostają do Państwa dyspozycji.

Oferta

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Szkolenia
BHP

Szkolenia
BHP
e-learning

Pełnienie zadań
służby BHP

Koordynacja BHP
na budowie

Kursy
specjalistyczne
UTB

Pierwsza
pomoc

Audyt BHP
i ppoż.

Dokumentacja
BHP

Zaufali nam

firmy z którymi współpracowaliśmy

Aktualności

Bądź na bieżąco

Tu dowiesz się co słychać w naszej
firmie. Bieżące doniesienia o nowych
szkoleniach i nie tylko.

BHP Wrocław – Consultrix

W każdym przedsiębiorstwie to pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy osób zatrudnionych. Jest zobligowany do realizowania obowiązków w przedmiocie BHP i dotyczy to pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie wszystkich rodzajów umów tzn. stosunku pracy, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Pracodawca musi zapewnić bezpieczeństwo również osobom przebywającym na terenie zakładu pracy i wykonującym działalność gospodarczą na własny rachunek (art. 304 kp) a także organom kontrolnym.

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie BHP ujęte zostały w Kodeksie Pracy art. 207 kp § 1a także rozporządzeniach, które zostały wydane na ich podstawie. Dotyczy to na przykład rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP i związanych z wykonywaniem prac w określonych branżach. Wielu pracodawców korzysta z doradztwa BHP świadczonego przez firmy zewnętrzne świadczące usługi BHP z zakresu ochrony pracy a także szkoleń BHP.

Zgodnie z art. 207 § 1 i 2 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do:

  • Organizowania pracy w taki sposób, aby można było ją wykonywać w sposób bezpieczny zgodny z wytycznymi BHP.
  • Zlecenie pełnienia zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy.
  • Wydawanie zarządzeń mających na celu niwelowania uchybień w zakresie BHP a także kontrolowanie ich wykonania.
  • Odpowiadanie na pojawiające się wymagania w dziedzinie BHP, udoskonalanie dotychczasowego poziomu ochrony życia i zdrowia zatrudnionych uwzględniając zmieniające się realia wykonywanych zadań zawodowych.
  • Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym, mając na uwadze prawidłową organizację i warunki pracy, uwzględniając sprawy techniczne oraz wpływ określonych czynników środowiska pracy.
  • Zapewnienie ochrony zdrowia osobom młodocianym, zatrudnionym kobietom ciężarnym i karmiącym dziecko piersią a także pracownikom niepełnosprawnych w temacie podejmowanych czynności profilaktycznych.
  • Wykonywanie zaleconych przez społecznego inspektora pracy zaleceń.
  • Poinformowanie pracowników o wszelkich zagrożeniach, które wiążą się wykonywanymi zadaniami a także o sposobie postępowania w sytuacji wystąpienia awarii oraz innych zdarzeń, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu pracowników.

Pracodawca ma możliwość przeniesienia ciążących na nim obowiązków BHP na firmę zewnętrzną, czyli świadczącą usługi BHP. Jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ pracodawca nie musi tworzyć nowego miejsca pracy dla osoby, która odpowiadałaby za tą dziedzinę. Z uwagi na takie potrzeby pracodawców z terenu Dolnego Śląska powstało Centrum Obsługi Biznesu Consultrix, które zapewnia pełną obsługę zakładów pracy w zakresie BHP. Wrocław jest siedzibą firmy, ale zasięgiem swoich usług obejmuje cały region Polski.

Firma BHP Wrocław – dlaczego warto skorzystać z naszej oferty

Kodeks Pracy art. 237 11 §2 zobowiązuje pracodawcę do utworzenia służby BHP. Współpracę w tym zakresie można podjąć z firmą BHP Consultrix, która wykonuje usługi w wielu zakładach pracy zgodnie z zapisami kodeksu. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy w wykonaniu Centrum Obsługi Biznesu to przejęcie wszystkich obowiązków pracodawcy w tych kwestiach przez ekspertów. Oferta usługi BHP ściśle wiąże się z fachowym doradztwem nastawionym na dostosowanie bieżących rozwiązań zakładu pracy do obowiązujących obecnie przepisów, co zmierza do zwiększenia efektywności a także ograniczenia kosztów.

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z usług BHP takich jak outsourcing, ponieważ mogą uniknąć zależności pracodawca-pracownik, niezależni specjaliści Centrum Obsługi Biznesu Consultrix we Wrocławiu mają możliwość uzyskania bardziej skrupulatnych danych, co będzie miało przełożenie na produktywny nadzór nad warunkami pracy. Jest to związane z większym obiektywizmem zewnętrznej firmy BHP audytującej tą dziedzinę działania zakładu pracy. Outsourcing BHP we Wrocławiu należy do najlepszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Pozwala to przedsiębiorcy na skoncentrowanie się na prowadzeniu działalności gospodarczej oraz realizowaniu wyznaczonych celów ściśle związanych z aktywnością firmy.

Usługi BHP Wrocław – oferta firmy Consultrix

Consultrix w zakresie BHP – Wrocław przeprowadza systematyczne kontrole każdego stanowiska pracy oraz nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorstwa. Rzetelny outsourcing BHP to dbałość o każdy detal, zwracanie uwagi na ochronę Ppoż. budynków a także ich prawidłowe oznakowanie. Na usługi BHP składa się także przeprowadzanie szkoleń pracowników z tej dziedziny, dzięki temu współpraca z Consultrix to pewność, że odbędą się one zgodnie z aktualnymi przepisami.

Służba bhp to także prowadzenie stosownej dokumentacji, czyli rejestrów związanych z BHP, przygotowanie dokumentacji powypadkowej, oceny ryzyka zawodowego, różnych instrukcji i regulaminów. Usługi BHP nastawione są na prawidłową ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, co przyczynia się do zmniejszenia strat związanych z wypadkami przy pracy czy niewłaściwymi warunkami pracy, a to dobrze wpływa na wizerunek zakładu pracy. Specjaliści Consultrix pomagają pracownikom danego przedsiębiorstwa zrozumieć zagrożenia związane z ich stanowiskiem pracy i konieczność korzystania ze środków ochrony.

Kompleksowa oferta usług BHP zawiera wszystko, czego potrzebuje dane przedsiębiorstwo. Consultrix zapewnia dostęp do kursów specjalistycznych i szkoleń dotyczących nie tylko tych wymaganych przez przepisy polskiego prawa, ale również tych, które są związane ze specyfiki działalności zakładu pracy. Fachową wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, specjaliści BHP we Wrocławiu chętnie dzielą się z pracodawcą oraz jego pracownikami. Consultrix wyróżnia pełna elastyczność, dlatego potrafi dopasować się do specyfiki działania danego przedsiębiorstwa. Na ofertę Centrum Obsługi Biznesu składa się bieżące doradztwo BHP a także wsparcie merytoryczne. Eksperci świadcząc kompleksowe usługi w obszarze bezpieczeństwa pracy, obsługują zarówno małe i średnie firmy, jak też duże przedsiębiorstwa bez względu w ich lokalizację.