CONSULTRIX
CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU

Informacje o firmie

Głęboka nowelizacja Kodeksu Pracy, Systemu Ubezpieczeń Społecznych oraz przepisów prawnych w zakresie ochrony pracy, stawia przed pracodawcami wiele nowych zadań, których wykonanie jest niezbędne do sprawnego funkcjonowania firm w nowym układzie prawnym. Obecnie, realizując zadania stojące przed firmą i jej pracownikami, pracodawca musi uwzględniać zmieniające się prawo, gdyż tylko w ten sposób jest w stanie uniknąć szeregu potencjalnych kosztów związanych z restrykcjami przewidzianymi przez ustawodawcę w nowych aktach prawnych.

Rekomendacje

Consultrix

Ze względu na potrzeby polskich pracodawców powstało Centrum Obsługi Biznesu Consultrix -oferujące kompleksową obsługę wszystkich podmiotów gospodarczych z zakresu ochrony pracy oraz kursów kwalifikacyjnych - w tym szkolenia bhp.

Nasza firma prowadzi działalność od 1998r. obejmując swym zasięgiem cały region Polski, a w szczególności teren Dolnego Śląska.

Gwarantujemy Państwu wysoki poziom świadczonych usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta oraz konkurencyjne ceny w powyższym zakresie.

bhp Wrocław

szkolenia kwalifikacyjne

Szkolenia BHP i kursy

W skład naszej firmy wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

  • Ośrodek Doskonalenia Zawodowego - prowadzący szkolenia z zakresu bhp wszystkich grup pracowniczych oraz kursy i  szkolenia kwalifikacyjne;
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - prowadzący kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
  • Zespół Doradców Technicznych

W celu spełnienia oczekiwań naszych Klientów i wymogom rynku nieustannie poszerzamy naszą ofertę.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Katalogiem usług
oraz aktualną ofertą szkoleń

Sprawdź również: