Darmowe szkolenia dla pracodawców, kierowników i stanowisk robotniczych

lip 20, 2020

 

 

Zapraszamy na darmowe szkolenia okresowe z zakresu bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenia dla pracodawców i kierowników trwają 2 dni – 16 godzin lekcyjnych, natomiast dla stanowisk robotniczych 1 dzień – 8 godzin lekcyjnych.

Po szkoleniu będzie wystawiane zaświadczenie potwierdzające udział każdego uczestnika.

Pula miejsc ograniczona. Akcja trwa do 31.12.2020 lub do wyczerpania limitu darmowych szkoleń.

Szkolenie odbywać się będzie na terenie Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy. Jest możliwość realizacji szkolenia na terenie danego zakładu pracy po spełnieniu kilku wymagań.

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Program szkolenia zawierać będzie:

 1. wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dot. bhp, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): a) aktualne przepisy (z uwzg. zmian), w tym dot.: – obowiązków w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp, – ochrony pracy kobiet i młodocianych, – profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, – szkolenia w zakresie bhp, –
  organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy, b) problemy związane z interpretacją przepisów
 2. identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 3. organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzg. stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzenie bhp
 4. analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związania z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzg. wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 5. organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp (z uwzg. metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 6. zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 7. problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrona środowiska naturalnego

 

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Program szkolenia zawierać będzie:

 1. regulacje prawne z zakresu bhp – z uwzg. przepisów związanych z wykonywaną pracą
 2. zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzg. zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk
  pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy
 3. zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.
 4. okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.

 

Szkolenia są całkowicie darmowe, sfinansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych!

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

ZAPISY:

71-348-70-90

biuro@centrumobslugibiznesu.com

 

Terminy szkoleń:

darmowe szkolenia bhp dla KK

 

 

 

 

 

 

szkolenie okresowe bhp dla robotników

Przeczytaj także

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppoż

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppoż

                                Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu 1 pomocy przedlekarskiej oraz na szkolenie ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.   Zakres...