E-Learning

skorzystaj z naszej platformy on-line

Domeną naszej działalności jest prowadzenie szkoleń w formie e-learning.
W jaki sposób mogę się zapisać na szkolenie e-learning?

1. Wyślij maila  na biuro@centrumobslugibiznesu.com  lub napisz wiadomość poprzez Formularz Kontaktowy w zakładce KONTAKT.

W temacie maila napisz „szkolenie E-learning”. Natomiast w treści przekaż nam informację takie jak:

 1. Pełna nazwa swojej firmy
 2. NIP firmy
 3. Adres firmy
 4. Telefon kontaktowy
 5. Imię i nazwisko uczestnika szkolenia
 6. Data urodzenia
 7. E-mail uczestnika
 8. Stanowisko
 9. Grupa stanowiska tj.: administracyjno-biurowy lub inżynieryjno-techniczny lub pracodawcy i kadra kierownicza
 10. Rodzaj szkolenia tj.: 
  1. szkolenie okresowe BHP
   1. dla pracowników administracyjno-biurowych (PL i EN)
   2. dla pracodawców i kadry kierowniczej (PL i EN)
   3. dla pracowników inżynieryjno-technicznych (PL)
  2. szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny) * (to szkolenie w formie e-learningu jest jedynie dostępne na czas epidemii zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 roku)
  3. szkolenie podstawowe z ochrony przeciwpożarowej (PL)
 11. Data ważności szkolenia okresowego BHP w przypadku kolejnego szkolenia okresowego
 12. Data szkolenia wstępnego w przypadku, gdy pracownik pierwszy raz będzie uczestniczyć w szkoleniu okresowym BHP

2. Po weryfikacji wyżej wymienionych danych, zostanie wystawiona FV za szkolenie.

3. Przesłanie potwierdzenia zapłaty pozwala na wygenerowanie szkolenia i jego rozpoczęcie.

4. Uczestnik na swojego E-maila otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej. Ma 30 dni na zrealizowanie niniejszego szkolenia.

5. Podstawą do otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zdanie testu na minimum 70%.

6. Po zdanym teście otrzymujemy informację o zaliczeniu testu. Na tej podstawie jest wystawiane zaświadczenie i wysyłane na adres firmy podany w mailu, chyba, że wskazano inaczej.

Wystawiane zaświadczenia są zgodne ze wzorami ukazanymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 24.03.2020

Dz.U.2004.180.1860 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Polityka prywatności

4 + 2 =