Lean Management w BHP

lut 11, 2021

„Szczupłe zarządzanie” w BHP – Lean Management

Szczupłe zarządzanie to inaczej Lean Management, polegające na minimalizacji marnotrawstwa. Jest ono również możliwe w zakresie bhp. W encyklopedii zarządzania definiuje się Lean Management jako:

„koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która zakłada dostosowanie go do warunków gospodarowania panujących na rynku na drodze przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych; jest powolnym i ciągłym procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej stosunków z otoczeniem poprzez wprowadzenie licznych zmian w zakresie działalności, w strukturze majątku oraz sposobach zarządzania, ale także w dziedzinie przygotowania zawodowego oraz kształtowania postaw pracowników; wysmuklanie, wyszczuplanie, odchudzanie przedsiębiorstwa. Lean Management jest obecnie jedną z najbardziej znanych i najszerzej wykorzystywanych w praktyce koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w przedsiębiorstwach produkcyjnych. „

Wielokrotnie zdarza się tak, że siedzi behapowiec w swoim dziale bhp, robi dokumentację, szkolenia, zarządzenia, co z punktu widzenia pracodawcy, prezesa, nie ma wartości materialnej dla firmy, zysku. Jednakże mimo wszystko gonienia za dodatnim wynikiem finansowym jak i wzrostem bezpieczeństwa, można znaleźć złoty środek.

Praktyki minimalizacji marnotrawstwa

Poniżej można wymienić 4 sposoby takich praktyk. Są to:

  1. PDCA (zaplanuj – wykonaj – sprawdź – zastosuj)
  2. Większa widoczność bhp na zakładzie
  3. Flowchart
  4. BHP jako element zarządzania organizacją

PDCA

PDCA to cykl stworzony przez Deminga. Z definicji umieszczonej w Encyklopedii Zarządzania:

„Cykl Deminga to koncepcja z zakresu zarządzania jakością, zwana także Kołem Deminga, cyklem poprawy lub cyklem PDCA. PDCA jest skrótem pochodzącym od pierwszych liter angielskich słów: Plan, Do, Check, Action, które oznaczają kolejno: planowanie, wykonanie, sprawdzenie (kontrolę) i działanie. Pętla Deminga zakłada cykliczną realizację wyżej wymienionych etapów. Rozwinięciem cyklu Deminga jest model ciągłego doskonalenia, określony akronimem „DMAICS”, pochodzącym od słów: Define, Measure, Analyze, Improve, Control, Standardize. W tłumaczeniu na j. polski znaczy to: definiowanie, pomiar, analiza, doskonalenie, nadzór oraz standaryzacja z utrzymywaniem zmian.”

Z definicji jednoznacznie widać, że planowanie, wykonywanie, sprawdzenie i działanie pomoże w najlepszym doskonaleniu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Organizacja dzięki takiemu stylu zarządzania bhp  uczy się doskonalenia procesów, jest otwarta na nowe zmiany, by ulepszać system. Jeśli pracownicy widzą efekty, usprawnienia, sami chcą poprawy bezpieczeństwa pracy. Wiadomo, że od razu nie będzie widać efektów. Trzeba codziennie, systematycznie doskonalić systemy i procesy bhp w zakładzie, a efekty się pokażą.

Większa widoczność bhp na zakładzie

By zwiększyć widoczność bezpieczeństwa pracy, tak naprawdę muszą być zaangażowane wszystkie osoby. Specjalista ds. bhp wykrywa te niezgodności i w sposób przystępny i czytelny (np. poprzez wizualizację) przekazuje pracownikom co jest nie tak. Dzięki wspólnej pracy, łatwiej jest dostrzec co jest złe, i jak powinno być. Jak wszyscy powinni przestrzegać zasad i pracować bezpiecznie.  Do takich celów warto używać narzędzi Lean Management, jakimi są między innymi: Keizen oraz 5S. 5S to usprawnienie procesu, który pomaga wyeliminować nadmiarowe i zbędne czynności do realizacji tak naprawdę tego samego celu. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Im bardziej będą przestrzegane procesy przez ludzi, tym lepiej, bezpieczniej oraz wydajniej będzie się realizowało swoje zadania. Mniej wypadków i mniej stresu da wymierne korzyści.

Flowchart

Flowchart pozwala na zwiększenie jakości w firmie, co też jest używane w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to inaczej mapowanie procesów, które przedstawia się za pomocą schematu blokowego. Dzięki przedstawieniu kroków od początku do zakończenia schematu widać każdy krok jaki musi zaistnieć, oraz konkretne osoby, które to realizują. Dokładna analiza pomoże w eliminacji błędów i usprawni działanie. Do jak najlepszego działania trzeba współpracy i działania osób na różnych stanowiskach tj. operatorów, kierowników oraz specjalistów ds. bhp. Poprawa bezpieczeństwa nie może być tylko zawarta w przepisach, ale i w skutecznym działaniu.

BHP jako element zarządzania organizacją

BHP musi być częścią angażowania i współpracy wielu osób z organizacji. Codzienne działania powinny być realizowane bezpiecznie, dzięki wsparciu pracownikom produkcyjnym.  Dobre wykonanie pracy przekłada się na bezpieczeństwo. Elementem dość ważnym jest włączenie szkoleń z bhp do procesów pracy. Do każdego stanowiska czy dodatkowego nowego działania pracownik powinien być poinformowany o nowych, dodatkowych zagrożeniach. Tym samym da to doskonałe przygotowanie zawodowe do pracy.

Przeczytaj także