Obowiązki pracownika w zakresie BHP

wrz 2, 2020

Najważniejszym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownik musi:

  • znać przepisy i zasady
  • wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny
  • dbać o sprzęt firmowy
  • wykonywać badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne
  • powiadomić niezwłocznie przełożonego o wypadku, lub zagrożeniu życia lub zdrowia siebie lub współpracowników
  • współpracować z pracodawcą i przełożonymi w realizacji zasad bhp

W przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp pracownik podlega karze porządkowej np. w postaci upomnienia lub nagany, albo nagany.

A jakie ma prawa pracownik?

Ma prawo powstrzymać się od wykonania pracy, gdy warunki nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia. Jednocześnie pracownik musi poinformować pracodawcę o tym fakcie. Ma również prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, gdy powstrzymał się od prac, ale nadal istnieje dane zagrożenie. Przez co nie ponosi on też konsekwencji w przypadku powstrzymania się od pracy lub miejsca realnego zagrożenia życia lub zdrowia. Nadal za ten czas pracownik ma prawo do wynagrodzenia. Pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej sprawności psychofizycznej na najwyższym poziomie, jednakże wtedy pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

obowiązki bhp pracownika

Przeczytaj także

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppoż

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppoż

                                Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu 1 pomocy przedlekarskiej oraz na szkolenie ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.   Zakres...