Audyt BHP i ppoż. Wrocław

Miej kontrolę

Przepisy prawne w Polsce wymagają od pracodawców przeprowadzania okresowych analiz stanu BHP, przeglądów budowlanych, środków gaśniczych itp. Nasza firma wykonuje przeglądy, audyty, analizy, których obowiązek wykonania narzuca nam polskie prawo – a dzięki temu pracodawca nie będzie musiał martwić się o jakiekolwiek zaniechania w tym zakresie.

Naszym zdaniem kluczową rolę aktualnie odgrywa stale podnosząca się świadomość pracodawców w zakresie bezpieczeństwa oraz korzyści z tym związane. Aktualnie bezpieczeństwo jest czynnikiem mającym coraz większe znaczenie we wszystkich branżach. Wysoki poziom bezpieczeństwa, a co z tym związane brak wypadków oraz rosnący komfort pracy pracowników staje się niejednokrotnie jedną z kluczowych wizytówek firm oraz daje wiele korzyści zarówno finansowych jak i wizerunkowych. W związku z rosnącą świadomością pracodawców o odpowiedzialności za swoich pracowników i korzyści wynikających z dbania o bezpieczeństwo nasza firma ma do zaproponowania szczegółowe audyty stanu BHP, których wyniki przedstawiane są tylko i wyłącznie do wiadomości pracodawcy.

Przeprowadzamy:

  • audyty bhp i ppoż. w małych przedsiębiorstwach
  • audyty bhp i ppoż. w firmach produkcyjnych
  • audyty bhp i ppoż. placu budowy
  • przeglądy maszyn zgodnie z rozporządzeniem w sprawie minimalnych wymagań
  • pomiary środowiska pracy
  • audyt przed wdrożeniem ZSZ ISO (jakość, środowisko, bezpieczeństwo)