Certyfikacja CE

dokumentacja BHP

Certyfikacja CE to proces oceny zgodności parametrów produktu z wymogami określonymi w unijnych dyrektywach Nowego Podejścia. Przejście tego procesu jest niezbędne, aby wyrób mógł uzyskać znak CE. Dopiero wtedy produkt może zostać dopuszczony do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Proces certyfikacji CE obejmuje między innymi rzetelne badania wyrobu, sporządzenie stosowanej dokumentacji i deklaracji zgodności oraz prawidłowe oznakowanie wyrobu znakiem CE.

Cena: ustalana indywidualnie