Dokumentacja powypadkowa

Dokumentacja bhp

Dokumentacja powypadkowa jest niezbędna podczas wypadku pracownika w drodze do pracy lub przy wypadku w pracy.

Wypadki można podzielić na :

Ciężkie, zbiorowe, śmiertelne, lekkie, indywidualne.

Kolejność wykonywania  zadań w przypadku wypadku to:

  • Powołanie zespołu powypadkowego
  • Spisanie oświadczenia poszkodowanego oraz świadków
  • Sporządzenie protokołu powypadkowego
  • Zapoznanie poszkodowanego z protokołem powypadkowym
  • Zatwierdzenie protokołu przez pracodawcę
  • Przekazanie jednego z trzech egzemplarzy poszkodowanemu
  • Przygotowanie statystycznej karty wypadku do Głównego Urzędu Statystycznego

Cena: ustalana indywidualnie