IBWR

Dokumentacja BHP

Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót – IBWR – podwykonawcy powinni dostosowywać je do zadań wykonywanych na konkretnym placu budowy (w związku z obowiązującym planem BIOZ). Instrukcje te powinny zawierać następujące dane dotyczące:

  • realizowanej inwestycji,
  • wykonawcy i generalnego wykonawcy,
  • wykonywanych prac (okres i miejsce wykonywania, warunki atmosferyczne, zakres i kolejność wykonywania)
  • pracowników (stanowisko, zakres obowiązków i odpowiedzialności, wymagania kwalifikacyjne, liczba zatrudnionych),
  • sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania prac (nazwa, przeznaczenie, wymogi formalne),
  • substancji i materiałów niebezpiecznych.

Cena: ustalana indywidualnie