Instrukcja BHP

Dokumentacja BHP

Instrukcja BHP jest obligatoryjnym elementem każdego stanowiska pracy. Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp pracodawca ma obowiązek udostępnić swoim pracownikom, do wglądu na co dzień, aktualne wszystkie instrukcje bhp:

 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Obsługa maszyn i wszelkich urządzeń technicznych
 • Postępowanie z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i materiałami niebezpiecznymi
 • Stosowanie w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania praz, które są związanie z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników

Instrukcje BHP są obowiązkowe. Brak ich w miejscu pracy skutkuje karą podczas kontroli PIP.

Z kolei pracodawca może nałożyć pracownikowi karę porządkową określoną w art. 108 § 1 i 2 za nieprzestrzeganie postanowień instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przykłady instrukcji BHP to instrukcje:

 • Poruszanie się po terenie zakładu pracy
 • Praca w przestrzeni zamkniętej
 • Prace transportowe z użyciem wózków jezdniowych z napędem silnikowym i wciągników
 • Na stanowisku ładowacza nieczystości stałych
 • Wykonywania robót ziemnych
 • Przy magazynowaniu i składowaniu materiałów na terenie budowy
 • Na stanowisku pracy kelnera
 • Przy pracach ślusarskich

Cena: ustalana indywidualnie