Instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

Dokumentacja BHP

Nie można pracować z urządzeniami elektroenergetycznymi , które nie posiadają instrukcji eksploatacji. Instrukcja ta zawiera opis danej maszyny, oraz wytyczne jak z nią postępować podczas obsługi.  Instrukcja zawiera czynności na wypadek awarii, ale i wskazówki do napraw i renowacji. Ważnym aspektem jest również informacja o zabezpieczeniach i środkach ochrony.

Cena: ustalana indywidualnie