Instrukcja ppoż.

Dokumentacja BHP

Zgodnie z przepisami rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych, terenów, obowiązek opracowania i wdrożenia takiej instrukcji ma w obowiązku właściciel, zarządca czy też użytkownik obiektów.

Instrukcja ppoż ma zawierać:

  • Warunki ochrony przeciwpożarowej
  • Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby realizacji przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych
  • Postępowanie w przypadku pożaru i innych zagrożeń
  • Zabezpieczanie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
  • Warunki i praktyczna ewakuacja ludzi
  • Zapoznanie użytkowników obiektu i pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
  • Plany obiektów
  • Wskazanie osoby lub podmioty, które opracowały niniejszą instrukcję.

Cena: ustalana indywidualnie