Ocena ryzyka zawodowego

Dokumentacja BHP

Niepożądane zdarzenia związane z pracą, które powodują straty to ryzyko zawodowe. Skutkiem czego mogą być niekorzystne skutki zdrowotne występujące u pracowników.  Ocena ryzyka zawodowego to sprawdzenie i ocena co w miejscu pracy może zaszkodzić, czy też wyrządzić krzywdę pracownikom. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego przedsiębiorstwo jest w stanie sprawdzić, czy zastosowano odpowiednie środki ograniczające lub eliminujące zagrożenia oraz określić, co trzeba jeszcze zrobić.

Ocena ryzyka zawodowego ma pomóc upewnić się, że w przypadku wypadku lub zachorowania na skutek zagrożeń, które są w miejscu pracy są na najniższym poziomie.

Cena: ustalana indywidualnie