Odwołania od nakazów inspektorów pracy

Dokumentacja BHP

Czy pracodawca może wnieść odwołanie od decyzji wydawanej przez PIP? Pracodawca ma prawo wnieść odwołanie od decyzji wydanej przez inspektora pracy do Okręgowego Inspektora Pracy. Odwołanie powinien wnieść w terminie 7 dni od daty otrzymania nakazu. Jeżeli pracodawca uzna, że decyzja może być wykonana w innym niż określonym przez inspektora pracy terminie, w odwołaniu od decyzji wskazuje przyczynę uniemożliwiającą wykonanie nakazu w terminie oraz wskazuje możliwy termin jej wykonania.

Cena: ustalana indywidualnie