Plan BIOZ

Dokumentacja BHP

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest tworzony dla konkretnej budowy. Taki dokument należy stworzyć jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Należy to do obowiązków samego kierownika budowy.

Plan BIOZ jest po to, by zidentyfikować zagrożenia, wdrożyć rozwiązania służące ich zapobieganiu na terenie budowy. Plan BIOZ jest niezbędnym narzędziem zarządzania BHP na placu budowy.

Na podstawie tego planu podwykonawcy, wykonujący prace na danej inwestycji zobligowani są do opracowania innych niezbędnych dokumentów BHP, m.in.: ocenę ryzyka zawodowego, instrukcję bezpiecznego wykonywania robót itd.

Cena: ustalana indywidualnie