System zarządzania BHP

Dokumentacja BHP

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy to element zarządzania całego przedsiębiorstwa. Obejmuje ona:

  • Strukturę organizacyjną
  • Planowanie
  • Odpowiedzialności
  • Zasady postępowania
  • Procedury, procesy i zasoby

Taki system prowadzi do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.  Ułatwia spełnienie wymagań, które stawia prawo na przedsiębiorstwu.

Cena: ustalana indywidualnie