Wydatek energetyczny

niedoceniana, często problematyczna, a bardzo ważna – POMOŻEMY!

Wydatek energetyczny to parametr określający ile energii człowiek wydatkuje podczas swojej wykonywanej pracy. Taka analiza może pomóc w zmianach warunków, środowiska, narzędzi oraz metod pracy w celu resocjalizacji wysiłku pracownika lub ostrzeżeniem przed nadmiernym obciążeniem.

Na ocenę obciążenia fizycznego pracą wpływają:

  • Wielkość wydatku energetycznego
  • Wysiłek statyczny
  • Obciążenie wywołane monotypowością ruchów

Cena: ustalana indywidualnie