Nadzór BHP Wrocław

Koordynacja BHP na budowie – Safety first

W ramach naszej działalności oferujemy koordynację zadań BHP na budowie. Obsługujemy nawet największe projekty budowlane – żadna budowa nie jest nam straszna.

Nasze zadania realizujemy poprzez stworzenie komórki BHP w skład której wchodzi koordynator BHP wraz ze specjalistami BHP, których ilość zależna jest od wielkości inwestycji. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić stały nadzór BHP na budowie.

W celu działań koordynacyjnych na budowie wdrażamy nasz autorski system zarządzania BHP.

Ponadto oprócz kompleksowej obsługi i koordynacji działań BHP na budowie:

  • wspieramy kadrę BHP (inwestora, generalnego wykonawcy, podwykonawców)
  • prowadzimy audyty budowlane BHP i ppoż.
  • prowadzimy przeglądy budowlane zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
  • udzielamy porad w zakresie BHP i prawa pracy w trudnych i konfliktowych sytuacjach (np. po wypadach, w sprawach o odszkodowanie, w sporach z pracownikami, między firmami itp.)
  • wspieramy i pomagamy w trakcie kontroli instytucji nadzorujących (np. Państwowa Inspekcja Pracy)
  • tworzymy niezbędną dokumentację (plan BIOZ, IBWR, instrukcje BHP, oceny ryzyka itp.)
  • prowadzimy postępowania powypadkowe.