Nadzór BHP Wrocław

Koordynacja BHP na budowie – Safety first

W ramach naszej działalności oferujemy koordynację zadań BHP na budowie. Obsługujemy nawet największe projekty budowlane – żadna budowa nie jest nam straszna.

Nasze zadania realizujemy poprzez stworzenie komórki BHP w skład której wchodzi koordynator BHP wraz ze specjalistami BHP, których ilość zależna jest od wielkości inwestycji. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić stały nadzór BHP na budowie.

W celu działań koordynacyjnych na budowie wdrażamy nasz autorski system zarządzania BHP.

Ponadto oprócz kompleksowej obsługi i koordynacji działań BHP na budowie:

 • wspieramy kadrę BHP (inwestora, generalnego wykonawcy, podwykonawców)
 • prowadzimy audyty budowlane BHP i ppoż.
 • prowadzimy przeglądy budowlane zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego
 • udzielamy porad w zakresie BHP i prawa pracy w trudnych i konfliktowych sytuacjach (np. po wypadach, w sprawach o odszkodowanie, w sporach z pracownikami, między firmami itp.)
 • wspieramy i pomagamy w trakcie kontroli instytucji nadzorujących (np. Państwowa Inspekcja Pracy)
 • tworzymy niezbędną dokumentację (plan BIOZ, IBWR, instrukcje BHP, oceny ryzyka itp.)
 • prowadzimy postępowania powypadkowe.

Koordynacja BHP na budowie z Consultrix

Kwestia zasad BHP na budowie jest bardzo istotna, ze względu na alarmujące statystyki dotyczące wypadków właśnie w tym środowisku pracy. Drugim powodem, dla którego warto zwrócić na ten aspekt szczególną uwagę, są przepisy prawa. Inwestor, jak i kierownik, generalny wykonawca, pracodawca i pracownicy – muszą spełnić określone zadania w związku z zasadami BHP.

Koordynacja BHP – zasady bezpieczeństwa na budowie

Praca na placu budowy musi być zorganizowana zgodnie z zasadami BHP, od momentu planowania po realizację. Kierownik budowy jest zobowiązany utworzyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a więc plan BIOZ. Plan ten realizowany jest przez kierownika budowy i również na etapie praktycznym jest on odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków. Odpowiedzialność ta spada również na pracodawcę, konkretne zadania musi zrealizować także inwestor.

Aby spełnić wszystkie wymogi związane z zasadami BHP na budowie, należy między innymi:

 • przygotować wspomniany plan BIOZ, który powinien zawierać plan przeprowadzanych robót, wykaz wszelkiego typu zagrożeń, instrukcję magazynowania i transportu niebezpiecznych elementów, instrukcję powstępowania prewencyjnego oraz postępowania w razie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej. Plan ten składa się z części opisowej i rysunkowej. Kierownik budowy musi potwierdzić jego sporządzenie podpisem.
 • zagospodarować plac budowy. Istotnym elementem na tym etapie są ogrodzenia, barierki, rusztowania, ścieżki do poruszania się, daszki ochronne. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu szeregu zasad, jak między innymi odległość lokalizacji ogrodzenia w przypadku strefy niebezpiecznej oraz wysokość ogrodzenia. Sam plac budowy również musi być odpowiednio ogrodzony. Gdy chodzi o ścieżki wewnętrzne, konieczne jest zachowanie właściwego kąta nachylenia. Oprócz tego materiały budowlane muszą być składowane zgodnie z zasadami BHP. Należy także zapewnić pracownikom dostęp do pomieszczeń sanitarnych.
 • zadbać o szczególne bezpieczeństwo w przypadku urządzeń przewodzących prąd, linii wysokiego napięcia, a także w wypadku prowadzenia robót ziemnych. Gdy chodzi o linie wysokiego napięcia, należy zachować odpowiedni odstęp, który zależny jest od mocy przewodzonego napięcia elektrycznego. Urządzenia elektryczne muszą być poddawane regularnym przeglądom, ponadto ich obsługa może być powierzana wyłącznie wykwalifikowanym osobom o potwierdzonych uprawnieniach. Kiedy chodzi o roboty ziemne, należy postępować m.in. zgodnie z przepisami dotyczącymi ich głębokości i zabezpieczenia ścian.
 • zapewnić środki ochrony, zarówno zbiorowe, jak też indywidualne. Środki ochrony zbiorowej to na przykład barierki, daszki ochronne, rusztowania czy siatki. Natomiast wśród środków ochrony indywidualnej wyróżnić można hełmy, odzież ochronną, środki ochrony uszu i oczu, robocze obuwie. Środki ochrony mają ogromne znaczenie między innymi w przypadku przeprowadzania prac na wysokości. Pracownikom należy zapewnić zabezpieczenia przeciwupadkowe, takie jak szelki z uprzężą oraz podzespół łącząco-amortyzujący. Niezależnie od przeznaczenia, wszystkie środki ochrony muszą być produktami certyfikowanymi.

Dlaczego warto powierzyć nam nadzór BPH na placu budowy?

Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje poziom przestrzegania zasad BHP na placu budowy. Nie należy więc tych kwestii zaniedbywać. Tymczasem często organizacja wszystkich zabezpieczeń i dokumentów może okazać się bardzo skomplikowana. Przykładem takiej sytuacji jest współpraca kilku wykonawców na jednym placu budowy. Między innymi w tym przypadku warto powierzyć koordynację BHP firmie zewnętrznej.

Poszczególni wykonawcy muszą bowiem nie tylko zadbać o wdrożenie wszelkich zasad bezpieczeństwa, ale także mają obowiązek do zachowania ciągłej komunikacji w tym zakresie oraz określenie wspólnych zasad. To jednak nie koniec komplikacji! Główny inwestor czy też pracodawca musi zapewnić poszczególnym wykonawcom/pracodawcom szczegółowe informacje dotyczące zasad BHP i sposobów ich wdrażania. Biorąc pod uwagę wielkość takiej inwestycji, koordynacja może być wyjątkowo trudna.

 To oczywiście nie jedyna sytuacja, w której wyznaczenie koordynatora ds. BHP jest wskazane. Zawsze jest to opcja mile widziana, ponieważ koordynator zwyczajnie ułatwia osobom zobowiązanym wykonywanie ich zadań. W jaki sposób?

Przede wszystkim:

 • w Centrum Obsługi Biznesu Consultrix przygotowujemy za inwestora plan BIOZ, Instrukcję Bezpiecznego Prowadzenia Robót oraz instrukcję BHP i inne dokumenty związane z ta tematyką,
 • na każdym kroku zapewniamy doradztwo i pomoc, również w przypadku kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy oraz w razie wystąpienia sytuacji spornych. Dotyczy to również doradztwa na gruncie prawnym oraz postępowań powypadkowych,
 • przeprowadzamy przeglądy budowlane i audyty budowlane zgodnie z zasadami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi,
 • działamy w ramach ekipy specjalistów, złożonej z koordynatora BHP i specjalistów BHP. Liczebność ekipy dostosowana jest odpowiednio względem wymogów. Dlatego wywiązujemy się doskonale ze swoich zadań, nawet jeśli inwestycja jest ogromna, a zadanie wymagające,
 • kierując się wiedzą i doświadczeniem przygotowujemy autorski plan koordynacji i wdrażamy go w sposób, który zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z przepisami.

Kilka słów o koordynacji BHP na placu budowy

Przepisy nie warunkują kwestii dotyczących uprawnień koordynatora BHP. Tym bardziej, warto korzystać z usług doświadczonych specjalistów, aby uniknąć problemów. W przypadku  Centrum Obsługi Biznesu Consultrix dowodem jakości usług są liczne referencje dotychczasowych klientów. Nie bez znaczenia jest również staż działalności. Działamy w tym zakresie od roku 1998. Nasi pracownicy mogą pochwalić się odpowiednim wykształceniem tematycznym.

Podsumowaniem naszych dotychczasowych działań jest nagroda w konkursie „Buduj Bezpiecznie” uzyskana w związku ze współpracą z ServeOne – Generalnym Wykonawcą podczas realizacji inwestycji LG CHEM. Zachęcamy zatem do nawiązania kontaktu, celem ustalenia szczegółów kolejnej owocnej współpracy.