Kursy specjalistyczne

UDT, SEP, INNE

W ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Zawodowego – KONSULTANT prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla operatorów podestów ruchomych i wózków jezdniowych podnośnikowych itp.:

  • Podesty ruchome przejezdne
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia):
  • Wciągarki i wciągniki
  • Suwnice
  • Żurawie