Pełnienie zadań służby BHP

realizujemy zadania służby BHP

Zgodnie z art. 237 11 §2 Kodeksu Pracy pracodawca zobligowany jest do utworzenia służby BHP. W ramach swojej działalności wykonujemy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych zakładach pracy zgodnie z postanowieniami powyższego aktu prawnego.

W związku z powyższym proponujemy Państwu współpracę w tym zakresie.

Godnym podkreślenia jest fakt, że powierzając nam pełnienie zadań służby bhp, pracodawca jest odciążony od wielu dodatkowych czynności administracyjnych, a koszt wykonywania zadań służby bhp przez naszą firmę jest zdecydowanie niższy niż przy zatrudnianiu pracownika służby bhp na umowę o pracę.

Dodatkowo w ramach prowadzenia służby BHP realizujemy wszystkie 22 zadania służby BHP, które wynikają z polskiego prawa, a mianowicie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy § 2.

Ponadto po ewentualnym zleceniu nam wykonywania zadań służby bhp i podpisaniu stosownej umowy – wykonujemy bezpłatnie pełną ocenę stanu bhp w Państwa firmie wraz z konkretnymi wnioskami – tylko do wiadomości pracodawcy.