Pierwsza pomoc

Zdrowie przede wszystkim

W szerokiej gamie naszych usług nie mogło zabraknąć miejsca na pierwszą pomoc. Zgodnie z wymogami prawnymi stawianymi przez Kodeks Pracy (art. 2091) oraz RMPiPS w sprawie ogólnych przepisów BHP (§44), pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za pierwszą pomoc i zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy.

W związku z powyższym możemy zaoferować Państwu profesjonalne szkolenia i kursy pierwszej pomocy.

Ponadto jeśli sytuacja tego wymaga możemy zaoferować Państwu zapewnienie wykwalifikowanych ratowników medycznych w ambulatorium na Waszej budowie, w firmie produkcyjnej itp. wypełniając w ten sposób wymagania przepisów prawa i zapewniając wysoki poziom bezpieczeństwa Państwa pracowników.