Szkolenia BHP Wrocław

Jesteśmy przede wszystkim dla naszych klientów

Organizujemy szkolenia BHP wstępne oraz okresowe dla wszystkich grup pracowniczych.

Są to:

 • Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami
 • Pracownicy administracyjno-biurowi
 • Pracownicy inżynieryjno-techniczni
 • Pracownicy na stanowiskach robotniczych
 • Pracownicy służby BHP
 • Pracownicy medyczni
 • Nauczyciele
 • Hakowi
 • i wiele innych grup zawodowych

Prowadzimy również szkolenia on-line – tzw. e-learning. Jesteś zainteresowany szkoleniem w formie samokształcenia kierowanego?

Szkolenia BHP Wrocław

Szkolenia BHP są obowiązkiem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku. Każdy pracodawca musi odpowiednio przygotować pracownika, aby mógł on bezpiecznie wykonywać powierzone zadania zawodowe. Pracownik jest zobowiązany zapoznać się z przepisami i zasadami BHP biorąc czynny udział w szkoleniu a następnie odbyć egzamin sprawdzający. Profesjonalne szkolenia BHP – Wrocław to Consultrix Centrum Obsługi Biznesu, firma posiada doświadczenie zawodowe w tym zakresie, dysponuje wykładowcami z odpowiednimi kompetencjami oraz kwalifikacjami. Consultrix bazuje na nowoczesnym sprzęcie i pomocach naukowych, dzięki czemu oferuje ciekawe szkolenia BHP z praktycznym podejściem do przekazywanej wiedzy. Prowadzi także szkolenia on-line, czyli e-learning.

Szkolenia BHP Wrocław – cel

Poprzez szkolenie BHP pracodawca zapoznaje pracowników z zagrożeniami, jakie mogą mieć miejsce w środowisku pracy, uczestnicy otrzymują wiedzę na temat sposobu bezpiecznego wykonywania pracy. Informacje przekazywane w czasie szkoleń oparte są na aktualnych przepisach. Wykładowcy przeprowadzający szkolenia BHP we Wrocławiu posiadają odpowiedni zasób wiedzy a także przygotowanie dydaktyczne. Dzięki temu szkolenia wstępne i okresowe prowadzone są jasnym językiem a to przekłada się na lepsze zrozumienie i zapamiętywanie otrzymywanych treści. Uczestnicy otrzymują wiele istotnych informacji w przekazywanych materiałach a także z wykładów BHP, które cechują się wyjątkowa formą przekazu, dlatego zajęcia są bardzo atrakcyjne.

Dla kogo organizowane są szkolenia BHP?

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe. Szkolenie BHP wstępne (intruktaż ogólny) dotyczy każdego nowo zatrudnionego pracownika. Szkolenia okresowe BHP, służą aktualizacji i ugruntowania wiedzy w dziedzinie BHP. Szkolenia okresowe są organizowane dla:

 • Pracodawcy a także osoby, które kierują pracą osób zatrudnionych
 • Pracowników z działów administracyjno-biurowych
 • Pracowników z działów inżynieryjno-technicznych
 • Pracowników wykonujący pracę na stanowiskach robotniczych
 • Pracowników wykonujący zadania służb BHP
 • Pracowników innych nie wymienionych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne.

Szkolenia BHP Wrocław – wstępne

Szkolenia wstępne z zakresu BHP prowadzone są w formie instruktażu i odbywają się przed rozpoczęciem pracy przez pracownika w danym przedsiębiorstwie. Podczas szkolenia wykładowca wykorzystuje odpowiednie środki dydaktyczne na przykład filmy, tablice, wyświetlane są informacje na temat wykonywania zadań na konkretnym stanowisku pracy oraz przekazuje informacje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku. Szkolenia BHP wstępne oraz instruktaż stanowiskowy to zagadnienia, które się wzajemnie uzupełniają, co do zawartości treści i są przeznaczone dla nowo zatrudnianych osób w danym przedsiębiorstwie. Celem takiego szkolenie jest wprowadzenie uczestnika szkolenia w bezpieczny i higieniczny proces pracy.

Szkolenia BHP Wrocław – okresowe

Okresowe szkolenia BHP we Wrocławiu służą przede wszystkim aktualizacji wiedzy z zakresu BHP, w tym: dają uczestnikom możliwość zapoznania się z czynnikami środowiska pracy, które mogą przyczynić się do wystąpienia zagrożenia dla ich bezpieczeństwa oraz zdrowia w czasie wykonywanej pracy oraz przedstawienie, z jakich środków i działań zapobiegawczych mogą skorzystać. Uczestnicy szkolenia BHP poznają aktualne przepisy bhp, jakich będą musieli przestrzegać podczas wykonywanych zadań oraz ciążących na nich obowiązków a także odpowiedzialności w zakresie BHP.

Pracownicy uczą się jak bezpiecznie wykonywać powierzone zadania zawodowe mając na uwadze nie tylko dbanie o swoje zdrowie, ale także innych osób. Zdobywają umiejętności postępowania w określonych nieprzewidzianych sytuacjach a także poznają sposoby udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi. Szkolenia BHP okresowe są ukierunkowane na określoną tematykę działania, wykładowca dba o przekazywanie treści dopasowanych do specyfiki przedsiębiorstwa, prowadzonego procesu technologicznego, zagrożeń, jakie mogą ujawnić się podczas świadczenia pracy.

Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach BHP poznają zasady, które muszą być stosowane podczas relacji z pracownikami. Zdobyta wiedza służy do zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionych osób a także podniesienia jakość funkcjonowania całego zakładu pracy. Wykładowcy dokonują analizy sytuacji i przyczyn a także profilaktyki wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Ponadto przedstawione są ewentualne skutki ekonomiczne spowodowane nieodpowiednimi warunkami pracy.

Podczas współpracy firma Consultrix zadba o to aby wszystkie szkolenia związane z BHP były wykonywane terminowo z zachowaniem wszystkich wymagań prawnych określonych w rozporządzeniu w sprawie szkoleń BHP.

Profesjonalne i ciekawe szkolenia BHP we Wrocławiu – Consultrix Centrum Obsługi Biznesu

Wykładowcy z Consultrix prowadząc szkolenia BHP we Wrocławiu starają się uatrakcyjnić zajęcia, znają sposoby na przekazywanie swojej wiedzy zawodowej w sposób atrakcyjny a nigdy nudny. Wiedza oraz doświadczenie prowadzącego szkolenia jest czynnikiem, który wpływa na urozmaicenie zajęć, ponieważ podawane są interesujące przykłady praktyczne, co wciąga słuchaczy do aktywnego uczestnictwa. Dzięki temu pracownicy współtworzą przebieg szkolenia BHP, biorą czynny udział w dyskusji na temat przekazywanych informacji o zachowaniu bezpieczeństwu w miejscu pracy.

To wszystko daje możliwość efektywnego dzielenia się wiedzą między sobą. Wykładowcy przed rozpoczęciem prelekcji przekazują uczestnikom szkolenia BHP materiały, które pozwalają odświeżyć lub ugruntować wiedzę. Prowadząc profesjonalne i atrakcyjne szkolenia BHP pracownicy mogą miło i produktywnie spędzić czas, przy tym następuje zwiększenie świadomości pracowników a to z kolei przyczyni się skutecznej do ochrony ich zdrowi i życia. Wykładowcy firmy prowadzącej szkolenia BHP we Wrocławiu mają świadomość, że jakość szkoleń oraz ich skuteczność zależy do nich. Dlatego przygotowują szkolenia, które trafiają do słuchaczy, posiadają umiejętności odpowiedniego przekazu treści, co powoduje, że potrafią pociągnąć za sobą grupę słuchaczy.