Szkolenia dla hakowych i sygnalistów

BEZPIECZNA PRACA TO PODSTAWA

W ramach działalności Ośrodka Doskonalenia Zawodowego prowadzimy również szkolenia dla hakowych – sygnalistów.

Pracownik po odbyciu szkolenia będzie posiadał właściwą wiedzę i kompetencję w zakresie prowadzenia prac z użyciem urządzeń dźwigowych, żurawi, suwnic itp. w magazynach, halach produkcyjnych oraz na placach budów.

W trakcie szkolenia pracownik zostanie zapoznany z wiedzą na temat bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku sygnalisty-hakowego, zostanie przeszkolony z prawidłowego przygotowania i zabezpieczenia ładunku przed transportem, doboru zawiesi i innego oprzyrządowania w zależności od rodzaju transportu i ładunku oraz używania prawidłowych sygnałów niezbędnych do komunikacji między hakowym-sygnalistą, a operatorem. 

Pracownik będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie metod prawidłowego podwieszenia ładunku i jego prowadzenia, dodatkowo zostanie przeszkolony z oceny zagrożeń i ochrony przed nimi.