Szkolenia środki ochrony roślin

OPRYSKI POD KONTROLĄ

Prowadzimy szkolenia podstawowe (lub uzupełniające) w zakresie: stosowania środków ochrony roślin z wyłączeniem sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie (wcześniej: stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy).

Szkolenie to wyczerpuje obowiązek, jaki Ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin nakłada na osoby zwane w treści w/w aktu prawnego użytkownikami profesjonalnymi, a więc osoby fizyczne, które stosują środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego „KONSULTANT” posiada zaświadczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – uprawniające do prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin.