Ośrodek szkolenia zawodowego

Sprawdź pełną ofertę szkoleń

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego KONSULTANT posiada długoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń. Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego realizuje szkolenia oraz kursy kwalifikacyjne dla młodzieży i osób dorosłych na terenie całego kraju.

W celu zapewnienia najwyższej jakości szkoleń, zapewnia grono trenerów oraz wykładowców, których kompetencje i kwalifikacje potwierdzone są dyplomami, certyfikatami jak również doświadczeniem zawodowym.

Nasz Ośrodek posiada niezbędne zaplecze techniczne i organizacyjne do prowadzenia działalności szkoleniowej. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i pomocami naukowymi niezbędnymi do realizacji zadań edukacyjnych.

Dokumenty potwierdzające naszą działalność:

 • wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia
 • zaświadczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa – uprawniające do prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony roślin
 • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Dolnośląskiego Urzędu Pracy
 • Certyfikat oraz autorski program do szkolenia operatorów wózków paletowych obsługiwanych z poziomu roboczego

01. Szkolenia wstępne BHP

Organizujemy szkolenia okresowe dla wszystkich grup pracowniczych:

 • Pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Pracowników administracyjno-biurowych
 • Pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Pracowników robotniczych
 • Pracowników służby BHP

02. Szkolenia na wózki widłowe

Wózki widłowe są jednymi z najczęściej używanych pojazdów w branży transportu, logistyki, budowlanej i wielu innych. Zdobycie uprawnień różnego typu, znacząco zwiększa szanse na znalezienie ciekawej i dobrze płatnej pracy. Prawidłowo i solidnie przeprowadzone szkolenia na wózki, wyposażają naszych Klientów w niezbędny zasób wiedzy i umiejętności, potrzebny do bezpiecznej i szybkiej obsługi wózków widłowych. Dysponujemy własnym ośrodkiem doskonalenia zawodowego, w którym wszystkie kursy, przeprowadzane są pod okiem doświadczonych instruktorów, posiadających niezbędne kwalifikacje.

Pozostałe szkolenia:

 1. Szkolenia na uprawnienia energetyczne (elektryczne, ciepłownicze, gazowe) wraz z egzaminem SEP
 2. Szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z egzaminem UDT
 3. Szkolenia na obsługę: suwnic, żurawików, podestów ruchomych, dźwigów towarowych wraz z egzaminem UDT
 4. Specjalistyczny kurs dla operatorów pilarek spalinowych i elektrycznych
 5. Specjalistyczny kurs teoretyczno-praktyczne dla osób odśnieżających dachy
 6. Szkolenia dla sygnalistów i hakowych
 7. Kursy SEP Wrocław
 8. Kurs pierwsza pomoc
 9. Szkolenia środki ochrony roślin Wrocław

Szkolenia z zakresu środków ochrony z roślin

Nasze Centrum Obsługi Biznesu organizuje także szkolenia środki ochrony roślin. Coraz większy wybór technologii i produktów do ochrony i pielęgnacji roślin sprawia, że każdy z nas musi zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, aby taki zawód móc wykonywać.

Zapisując się na szkolenia środki ochrony roślin, każdy z Państwa otrzymuje gwarancję, że zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności, konieczne do wykonywania tego zawodu. Nowoczesny sprzęt, wyszkolona kadra instruktorska i ciekawie przygotowany plan szkoleń. Każda z tych rzeczy sprawia, że nasze autorskie szkolenia są nie tylko przyjemne w odbiorze, ale również skuteczne.

Na efekty płynące z nowej wiedzy nie trzeba długo czekać. Już teraz zapraszamy Państwa do sprawdzenia pełnej oferty na szkolenia na wózki i środki ochrony roślin w miejscowości Wrocław, oraz wybranie najbardziej dogodnego terminu i miejsca, w którym kurs zostanie przeprowadzony.

Posiadamy zgodę na przeprowadzanie następujących szkoleń z zakresu ochrony roślin:

 1. podstawowe w zakresie integrowanej produkcji roślin – rośliny sadownicze
 2. podstawowe w zakresie integrowanej produkcji roślin – rośliny warzywne
 3. podstawowe w zakresie integrowanej produkcji roślin – rośliny rolnicze
 4. uzupełniające w zakresie integrowanej produkcji roślin – rośliny sadownicze
 5. uzupełniające w zakresie integrowanej produkcji roślin – rośliny warzywne
 6. uzupełniające w zakresie integrowanej produkcji roślin – rośliny rolnicze
 7. podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (dawniej obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin)
 8. uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin (dawniej obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin)
 9. szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
 10. szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
 11. podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji
 12. uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji

Pozostałe szkolenia

 1. metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 2. pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 3. szkolenie ppoż. dla osób wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 4. komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
 5. z zakresu oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego
 6. zespołów powypadkowych
 7. zasady wdrażania systemu haccp
 8. dla osób wykonujących zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji