Pierwsza Pomoc w zakładzie pracy – Część III

lut 3, 2020

Czas na ostatnią partię pytań i odpowiedzi dotyczącą pierwszej pomocy w zakładzie pracy.

1. Ile apteczek i punktów pierwszej pomocy powinno się znajdować w zakładzie pracy?
2. Jakie powinno być wyposażenie apteczki?
3. Kiedy pracodawca powinien zapewnić punkty pierwszej pomocy?
4. Jakie powinno być wyposażenie punktów pierwszej pomocy?
5. Czy grozi nam odpowiedzialność za zniszczone elementy odzieży/mienia powstałe w wyniku
udzielania przez nas pierwszej pomocy?

ILE APTECZEK I PUNKTÓW PIERWSZEJ POMOCY POWINNO SIĘ ZNAJDOWAĆ W ZAKŁADZIE PRACY?

Apteczki powinny znajdować się w poszczególnych wydziałach/oddziałach zakładu pracy, natomiast punkty pierwszej pomocy w miejscach wykonywania prac powodujących duże zagrożenie wypadkowe.
§44. 2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
(Podstawa prawna: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)


JAKIE POWINNO BYĆ WYPOSAŻENIE APTECZKI?

W polskim prawie nie ma informacji na temat tego co powinna zawierać apteczka. Powszechnie stosowany jest jednak, przyjęty w Unii Europejskiej, a ustalony przez Niemiecki Instytut Normalizacji – DIN (Deutsches Institut für Normung). W Polsce najczęściej spotykamy wyposażenie apteczek DIN 13167 (apteczki dla motocykli), DIN 13164 (apteczki dla pojazdów samochodowych), DIN 13157 (apteczki stosowane na terenie budowy, zakładu pracy, szkoły, biura), DIN 13169 (podwójny skład wg
DIN 13157).


Z uwagi na to, że wkład DIN 13169 to praktycznie zdublowany wkład DIN 13157 przyjęło się alternatywnie wyposażanie apteczek we wkład „2 x DIN 13157” zamiast w DIN 13169.
(Źródło: https://www.icd.pl/poradnik/post/apteczki-din)

KIEDY PRACODAWCA POWINIEN ZAPEWNIĆ PUNKTY PIERWSZEJ POMOCY?

Punkty pierwszej pomocy powinny zostać utworzone w oddziałach/wydziałach, których wykonywane są prace:
powodujące duże zagrożenie wypadkowe
powodujące wydzielanie się par, gazów, pyłów szkodliwych dla zdrowia
(Podstawa prawna: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)


JAKIE POWINNO BYĆ WYPOSAŻENIE PUNKTÓW PIERWSZEJ POMOCY?

W punktach pierwszej pomocy powinna się znaleźć:
umywalka z ciepłą i zimną wodą
,,niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy” Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 (ustawodawca nie sprecyzował dokładnie jaki miałby być to sprzęt. Decyzję podejmuje w tej kwestii pracodawca)
apteczka
instrukcja udzielania pierwszej pomocy
wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy wraz z miejscem wykonywania przez nich pracy oraz numerem telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej
(Podstawa prawna: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)


CZY GROZI NAM ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZNISZCZONE ELEMENTY ODZIEŻY/MIENIA POWSTAŁE W WYNIKU UDZIELANIA PRZEZ NAS PIERWSZEJ POMOCY?

Art. 5. ,,1. Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137) dla funkcjonariuszy publicznych.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
(Podstawa prawna: Dz.U. 2007 nr 60 poz. 408).

Artykuł opracowała – Dominika Lukas – Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny

Przeczytaj także

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppoż

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppoż

                                Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu 1 pomocy przedlekarskiej oraz na szkolenie ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.   Zakres...