Szkolenie z zakresu doradztwa 艣rodk贸w ochrony ro艣li艅 馃尶馃尡馃尦鈽橈笍

lip 22, 2020

doradztwo_艣or_wroc艂aw

Zapraszamy na szkolenie z zakresu doradztwa 艣rodk贸w ochrony ro艣lin! 馃檪馃尶馃尡馃尦鈽橈笍

Kurs uzupe艂niaj膮cy 19.08.2020 start 8.00
Kurs podstawowy 18-20.08.2020 start 8.00
Miejsce szkolenia: Orzechowa 61 we Wroc艂awiu (IUNG)
Zapisy: 馃摡 biuro@centrumobslugibiznesu.com lub 馃摬 71-348-70-90

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE DORADZTWA DOTYCZ膭CEGO 艢RODK脫W OCHRONY RO艢LIN

Program szkolenia podstawowego

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepis贸w prawnych
  • Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin oraz w zakresie doradztwa dotycz膮cego 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Warunki prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Zakres dzia艂ania Pa艅stwowej Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Zagro偶enia wynikaj膮ce ze stosowania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin dla zdrowia ludzi, zwierz膮t oraz dla 艣rodowiska
  • Metody rozpoznawania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Post臋powanie ze 艣rodkami przeterminowanymi i niepe艂nowarto艣ciowymi
  • Wymagania dotycz膮ce sprawno艣ci technicznej sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Dokumentowanie zabieg贸w ochrony ro艣lin oraz przestrzegania wymaga艅 integrowanej ochrony ro艣lin
  • Post臋powanie w przypadku reklamacji 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 2. Charakterystyka i stosowanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Sk艂ad 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Formy u偶ytkowe 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Okres karencji i okres prewencji
  • Charakterystyka 艣rodk贸w ochrony ro艣lin pod wzgl臋dem stwarzania przez nie zagro偶e艅 dla zdrowia cz艂owieka, pszcz贸艂 i organizm贸w wodnych
  • Podzia艂 艣rodk贸w ochrony ro艣lin:
   • ze wzgl臋du na funkcj臋:
    • roztoczob贸jcze (akarycydy),
    • bakteriob贸jcze (bakteriocydy),
    • grzybob贸jcze (fungicydy),
    • chwastob贸jcze (herbicydy),
    • owadob贸jcze (insektycydy),
    • mi臋czakob贸jcze (moluskocydy),
    • nicieniob贸jcze (nematocydy),
    • regulatory wzrostu ro艣lin,
    • odstraszaj膮ce szkodniki (repelenty),
    • gryzoniob贸jcze (rodentycydy),
    • przyci膮gaj膮ce szkodniki (atraktanty),
    • kretob贸jcze (talpicydy),
    • wirusob贸jcze (wirocydy),
    • inne,
   • ze wzgl臋du na spos贸b oddzia艂ywania na organizmy szkodliwe:
    • kontaktowe,
    • 偶o艂膮dkowe,
    • inhalacyjne,
    • fungitoksyczne,
    • fungistatyczne,
    • desykuj膮ce,
    • inhibituj膮ce wzrost i rozw贸j,
    • inny,
   • ze wzgl臋du na spos贸b zachowania si臋 na ro艣linie:
    • powierzchniowe,
    • wg艂臋bne,
    • systemiczne,
    • inne
  • Czynniki warunkuj膮ce skuteczne dzia艂anie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin:
   • dob贸r 艣rodka ochrony ro艣lin,
   • termin przeprowadzenia zabiegu,
   • dawka 艣rodka ochrony ro艣lin,
   • warunki atmosferyczne,
   • 艂膮czne stosowanie agrochemikali贸w

3. Integrowana ochrona ro艣lin

 • Podstawowe wiadomo艣ci o organizmach szkodliwych ich zwalczaniu, w tym o:
  • organizmach chorobotw贸rczych, w tym organizmach wytwarzaj膮cych mykotoksyny,
  • chwastach,
  • szkodnikach
 • Przegl膮d metod ochrony ro艣lin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz kwarantanna
 • Podstawowe wymagania integrowanej ochrony ro艣lin, integrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego, w tym:
  • ograniczanie wyst臋powania organizm贸w szkodliwych poprzez:
   • w艂a艣ciwy p艂odozmian i agrotechnik臋,
   • stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materia艂u siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
   • w艂a艣ciwe nawo偶enie i nawadnianie,
   • przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,
   • ochron臋 i introdukcj臋 organizm贸w po偶ytecznych, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂y miodnej,
  • planowanie zabieg贸w ochrony ro艣li w oparciu o:
   • monitorowanie organizm贸w szkodliwych,
   • progi szkodliwo艣ci organizm贸w szkodliwych,
   • programy wspomagania decyzji w ochronie ro艣lin,
   • doradztwo,
  • przeciwdzia艂anie powstawaniu odporno艣ci organizm贸w szkodliwych na 艣rodki ochrony ro艣lin
 • Podstawowe wiadomo艣ci z zakresu dobrej praktyki ochrony ro艣lin
 • Zwalczanie szkodnik贸w artyku艂贸w rolno-spo偶ywczych

4. Technika wykonywania zabieg贸w w ochronie ro艣lin

 • Sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w zale偶no艣ci od ich formy u偶ytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamg艂awianie, sublimowanie, zwabianie
 • Sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszcze艅 i magazyn贸w
 • Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:
  • sprawdzenie stanu technicznego poszczeg贸lnych urz膮dze艅 opryskiwacza pod k膮tem ich wp艂ywu na jako艣膰 wykonania zabiegu,
  • kalibracja opryskiwacza,
  • dob贸r parametr贸w pracy i regulacja opryskiwacza,
  • dob贸r rozpylaczy
 • Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz ska偶eniom punktowym 艣rodkami ochrony ro艣lin.
 • Informowanie o planowanych zabiegach z u偶yciem sprz臋tu agrolotniczego
 • Potwierdzanie sprawno艣ci technicznej sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin

5. Zapobieganie negatywnemu wp艂ywowi 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na 艣rodowisko

 • Oddzia艂ywanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na organizmy po偶yteczne, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂臋 miodn膮 – sposoby ograniczania ryzyka
 • Zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku na skutek stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin i sposoby ograniczania tych zmian
 • 艢rodki ochrony 艣rodowiska wodnego i wody pitnej, w tym:
  • a) zasady doboru 艣rodk贸w ochrony ro艣lin pod k膮tem wp艂ywu ma 艣rodowisko wodne i wod臋 pitn膮,
  • b) efektywne techniki stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zapobiegaj膮ce ska偶eniu wody
 • Stosowanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w strefach ochronnych uj臋膰 wody oraz na terenie uzdrowisk
 • Post臋powanie ze 艣rodkami ochrony ro艣lin i opr贸偶nionymi opakowaniami po 艣rodkach ochrony ro艣lin oraz pozosta艂o艣ciami cieczy u偶ytkowej po zabiegu
 • Post臋powanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy u偶yciu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin

6. Bezpiecze艅stwo i higiena pracy przy sprzeda偶y i stosowaniu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin

 • Przegl膮d przepis贸w prawnych
 • Zagro偶enie dla zdrowia cz艂owieka podczas obrotu, konfekcjonowania i stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • Drogi wch艂aniania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do organizmu: doustna, sk贸rna, oddechowa i przez b艂on臋 艣luzow膮
 • 艢rodki ochrony indywidualnej i zasady ich u偶ycia
 • Prawid艂owe przechowywanie, pakowanie i transport 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • Zasady profilaktyki, w tym:
  • badania lekarskie,
  • wyposa偶enie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
  • informacje o najbli偶szym podmiocie leczniczym Dra偶 numery telefon贸w do o艣rodk贸w toksykologicznych
 • Objawy zatrucia 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi 艣rodkami lub w razie wyst膮pienia innych nag艂ych wypadk贸w
 • Przepisy przeciwpo偶arowe i zasady post臋powania w czasie po偶aru, w tym:
  • przyczyny i rodzaje zagro偶e艅,
  • drogi po偶arowe
 • Post臋powanie w przypadku rozlania lub rozsypania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • Ochrona pracy kobiet i ochrona pracy m艂odocianych

Og贸艂em: 24 h

 

Program szkolenia uzupe艂niaj膮cego

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepis贸w prawnych, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zmian tych przepis贸w
  • Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin oraz w zakresie doradztwa dotycz膮cego 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Warunki prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Zakres dzia艂ania Pa艅stwowej Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem 艣rodk贸w ochrony ro艣lin, w tym: nakaz wycofania 艣rodka ochrony ro艣lin z obrotu, zakaz stosowania 艣rodka ochrony ro艣lin, kontrola jako艣ci 艣rodk贸w ochrony ro艣lin i kontrola prawid艂owo艣ci stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Post臋powanie ze 艣rodkami przeterminowanymi i niepe艂nowarto艣ciowym
  • Wprowadzanie do obrotu podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin, w tym:
   • niebezpiecze艅stwa wynikaj膮ce z wprowadzania do obrotu podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin,
   • metody rozpoznawania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Post臋powanie w przypadku reklamacji 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 2. Integrowana ochrona ro艣lin – aktualizacja wiedzy
  • Wiadomo艣ci o organizmach szkodliwych, w tym organizmach wytwarzaj膮cych mykotoksyny
  • Przegl膮d nowo艣ci dotycz膮cych metod ochrony ro艣lin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanny
  • Zasady integrowanej ochrony ro艣lin, integrowanej produkcji ro艣lin i rolnictwa ekologicznego, w tym:
   • ograniczanie wyst臋powania organizm贸w szkodliwych poprzez:
   • w艂a艣ciwy p艂odozmian i agrotechnik臋,
   • stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materia艂u siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
   • w艂a艣ciwe nawo偶enie i nawadnianie,
   • przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,
   • ochron臋 i introdukcj臋 organizm贸w po偶ytecznych, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂y miodnej,
  • planowanie zabieg贸w ochrony ro艣lin w oparciu o:
   • monitorowanie organizm贸w szkodliwych,
   • progi szkodliwo艣ci organizm贸w szkodliwych,
   • – programy wspomagania decyzji w ochronie ro艣lin, -doradztwo,
  • c) przeciwdzia艂anie powstawaniu odporno艣ci organizm贸w szkodliwych na 艣rodki ochrony ro艣lin
 3. Technika wykonywania zabieg贸w w ochronie ro艣lin – aktualizacja wiedzy
  • Badanie sprawno艣ci technicznej sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 4. Zapobieganie negatywnemu wp艂ywowi 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na 艣rodowisko – aktualizacja wiedzy
  • Oddzia艂ywanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na organizmy po偶yteczne, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂臋 miodn膮 – aktualizacja wiedzy
  • Zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku na skutek stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin i sposoby ograniczania tych zmian
  • 艢rodki ochrony 艣rodowiska wodnego i wody pitnej, w tym:
   • zasady doboru 艣rodk贸w ochrony ro艣lin pod k膮tem wp艂ywu ma 艣rodowisko wodne i wod臋 pitn膮,
   • efektywne techniki stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zapobiegaj膮ce ska偶eniu wody
  • Post臋powanie ze 艣rodkami ochrony ro艣lin i opr贸偶nionymi opakowaniami po 艣rodkach ochrony ro艣lin oraz pozosta艂o艣ciami cieczy u偶ytkowej po zabiegu

5. Bezpiecze艅stwo i higiena pracy przy sprzeda偶y 艣rodk贸w ochrony ro艣lin – aktualizacja wiedzy

 • Przegl膮d przepis贸w prawnych
 • Zagro偶enie dla zdrowia cz艂owieka podczas obrotu i konfekcjonowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • 艢rodki ochrony indywidualnej i zasady ich u偶ycia
 • Prawid艂owe przechowywanie, pakowanie i transport 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • Zasady profilaktyki, w tym:
  • badania lekarskie,
  • wyposa偶enie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
  • informacje o najbli偶szym podmiocie leczniczym oraz numery telefon贸w do o艣rodk贸w toksykologicznych
 • Pierwsza pomoc przy zatruciach 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz w razie wyst膮pienia innych nag艂ych wypadk贸w
 • Post臋powanie w przypadku rozlania lub rozsypania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin

Og贸艂em: 7 h

 

 

Przeczytaj tak偶e

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppo偶

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppo偶

                                Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu 1 pomocy przedlekarskiej oraz na szkolenie ze zwalczania po偶ar贸w i ewakuacji pracownik贸w.   Zakres...