Szkolenie z zakresu doradztwa 艣rodk贸w ochrony ro艣li艅 馃尶馃尡馃尦鈽橈笍

Lip 22, 2020

doradztwo_艣or_wroc艂aw

Zapraszamy na szkolenie z zakresu doradztwa 艣rodk贸w ochrony ro艣lin! 馃檪馃尶馃尡馃尦鈽橈笍

Kurs uzupe艂niaj膮cy 19.08.2020 start 8.00
Kurs podstawowy 18-20.08.2020 start 8.00
Miejsce szkolenia: Orzechowa 61 we Wroc艂awiu (IUNG)
Zapisy: 馃摡 biuro@centrumobslugibiznesu.com lub 馃摬 71-348-70-90

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE DORADZTWA DOTYCZ膭CEGO 艢RODK脫W OCHRONY RO艢LIN

Program szkolenia podstawowego

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepis贸w prawnych
  • Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin oraz w zakresie doradztwa dotycz膮cego 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Warunki prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Zakres dzia艂ania Pa艅stwowej Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Zagro偶enia wynikaj膮ce ze stosowania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin dla zdrowia ludzi, zwierz膮t oraz dla 艣rodowiska
  • Metody rozpoznawania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Post臋powanie ze 艣rodkami przeterminowanymi i niepe艂nowarto艣ciowymi
  • Wymagania dotycz膮ce sprawno艣ci technicznej sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Dokumentowanie zabieg贸w ochrony ro艣lin oraz przestrzegania wymaga艅 integrowanej ochrony ro艣lin
  • Post臋powanie w przypadku reklamacji 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 2. Charakterystyka i stosowanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Sk艂ad 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Formy u偶ytkowe 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Okres karencji i okres prewencji
  • Charakterystyka 艣rodk贸w ochrony ro艣lin pod wzgl臋dem stwarzania przez nie zagro偶e艅 dla zdrowia cz艂owieka, pszcz贸艂 i organizm贸w wodnych
  • Podzia艂 艣rodk贸w ochrony ro艣lin:
   • ze wzgl臋du na funkcj臋:
    • roztoczob贸jcze (akarycydy),
    • bakteriob贸jcze (bakteriocydy),
    • grzybob贸jcze (fungicydy),
    • chwastob贸jcze (herbicydy),
    • owadob贸jcze (insektycydy),
    • mi臋czakob贸jcze (moluskocydy),
    • nicieniob贸jcze (nematocydy),
    • regulatory wzrostu ro艣lin,
    • odstraszaj膮ce szkodniki (repelenty),
    • gryzoniob贸jcze (rodentycydy),
    • przyci膮gaj膮ce szkodniki (atraktanty),
    • kretob贸jcze (talpicydy),
    • wirusob贸jcze (wirocydy),
    • inne,
   • ze wzgl臋du na spos贸b oddzia艂ywania na organizmy szkodliwe:
    • kontaktowe,
    • 偶o艂膮dkowe,
    • inhalacyjne,
    • fungitoksyczne,
    • fungistatyczne,
    • desykuj膮ce,
    • inhibituj膮ce wzrost i rozw贸j,
    • inny,
   • ze wzgl臋du na spos贸b zachowania si臋 na ro艣linie:
    • powierzchniowe,
    • wg艂臋bne,
    • systemiczne,
    • inne
  • Czynniki warunkuj膮ce skuteczne dzia艂anie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin:
   • dob贸r 艣rodka ochrony ro艣lin,
   • termin przeprowadzenia zabiegu,
   • dawka 艣rodka ochrony ro艣lin,
   • warunki atmosferyczne,
   • 艂膮czne stosowanie agrochemikali贸w

3. Integrowana ochrona ro艣lin

 • Podstawowe wiadomo艣ci o organizmach szkodliwych ich zwalczaniu, w tym o:
  • organizmach chorobotw贸rczych, w tym organizmach wytwarzaj膮cych mykotoksyny,
  • chwastach,
  • szkodnikach
 • Przegl膮d metod ochrony ro艣lin, w tym: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna oraz kwarantanna
 • Podstawowe wymagania integrowanej ochrony ro艣lin, integrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego, w tym:
  • ograniczanie wyst臋powania organizm贸w szkodliwych poprzez:
   • w艂a艣ciwy p艂odozmian i agrotechnik臋,
   • stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materia艂u siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
   • w艂a艣ciwe nawo偶enie i nawadnianie,
   • przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,
   • ochron臋 i introdukcj臋 organizm贸w po偶ytecznych, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂y miodnej,
  • planowanie zabieg贸w ochrony ro艣li w oparciu o:
   • monitorowanie organizm贸w szkodliwych,
   • progi szkodliwo艣ci organizm贸w szkodliwych,
   • programy wspomagania decyzji w ochronie ro艣lin,
   • doradztwo,
  • przeciwdzia艂anie powstawaniu odporno艣ci organizm贸w szkodliwych na 艣rodki ochrony ro艣lin
 • Podstawowe wiadomo艣ci z zakresu dobrej praktyki ochrony ro艣lin
 • Zwalczanie szkodnik贸w artyku艂贸w rolno-spo偶ywczych

4. Technika wykonywania zabieg贸w w ochronie ro艣lin

 • Sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w zale偶no艣ci od ich formy u偶ytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamg艂awianie, sublimowanie, zwabianie
 • Sposoby stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszcze艅 i magazyn贸w
 • Przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:
  • sprawdzenie stanu technicznego poszczeg贸lnych urz膮dze艅 opryskiwacza pod k膮tem ich wp艂ywu na jako艣膰 wykonania zabiegu,
  • kalibracja opryskiwacza,
  • dob贸r parametr贸w pracy i regulacja opryskiwacza,
  • dob贸r rozpylaczy
 • Zapobieganie znoszeniu cieczy roboczej podczas zabiegu oraz ska偶eniom punktowym 艣rodkami ochrony ro艣lin.
 • Informowanie o planowanych zabiegach z u偶yciem sprz臋tu agrolotniczego
 • Potwierdzanie sprawno艣ci technicznej sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin

5. Zapobieganie negatywnemu wp艂ywowi 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na 艣rodowisko

 • Oddzia艂ywanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na organizmy po偶yteczne, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂臋 miodn膮 – sposoby ograniczania ryzyka
 • Zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku na skutek stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin i sposoby ograniczania tych zmian
 • 艢rodki ochrony 艣rodowiska wodnego i wody pitnej, w tym:
  • a) zasady doboru 艣rodk贸w ochrony ro艣lin pod k膮tem wp艂ywu ma 艣rodowisko wodne i wod臋 pitn膮,
  • b) efektywne techniki stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zapobiegaj膮ce ska偶eniu wody
 • Stosowanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin w strefach ochronnych uj臋膰 wody oraz na terenie uzdrowisk
 • Post臋powanie ze 艣rodkami ochrony ro艣lin i opr贸偶nionymi opakowaniami po 艣rodkach ochrony ro艣lin oraz pozosta艂o艣ciami cieczy u偶ytkowej po zabiegu
 • Post臋powanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy u偶yciu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin

6. Bezpiecze艅stwo i higiena pracy przy sprzeda偶y i stosowaniu 艣rodk贸w ochrony ro艣lin

 • Przegl膮d przepis贸w prawnych
 • Zagro偶enie dla zdrowia cz艂owieka podczas obrotu, konfekcjonowania i stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • Drogi wch艂aniania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin do organizmu: doustna, sk贸rna, oddechowa i przez b艂on臋 艣luzow膮
 • 艢rodki ochrony indywidualnej i zasady ich u偶ycia
 • Prawid艂owe przechowywanie, pakowanie i transport 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • Zasady profilaktyki, w tym:
  • badania lekarskie,
  • wyposa偶enie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
  • informacje o najbli偶szym podmiocie leczniczym Dra偶 numery telefon贸w do o艣rodk贸w toksykologicznych
 • Objawy zatrucia 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz pierwsza pomoc przy zatruciach tymi 艣rodkami lub w razie wyst膮pienia innych nag艂ych wypadk贸w
 • Przepisy przeciwpo偶arowe i zasady post臋powania w czasie po偶aru, w tym:
  • przyczyny i rodzaje zagro偶e艅,
  • drogi po偶arowe
 • Post臋powanie w przypadku rozlania lub rozsypania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • Ochrona pracy kobiet i ochrona pracy m艂odocianych

Og贸艂em: 24 h

 

Program szkolenia uzupe艂niaj膮cego

 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepis贸w prawnych, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem zmian tych przepis贸w
  • Wymagania w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin oraz w zakresie doradztwa dotycz膮cego 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Warunki prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie obrotu i konfekcjonowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Zakres dzia艂ania Pa艅stwowej Inspekcji Ochrony Ro艣lin i Nasiennictwa w ramach nadzoru nad obrotem i stosowaniem 艣rodk贸w ochrony ro艣lin, w tym: nakaz wycofania 艣rodka ochrony ro艣lin z obrotu, zakaz stosowania 艣rodka ochrony ro艣lin, kontrola jako艣ci 艣rodk贸w ochrony ro艣lin i kontrola prawid艂owo艣ci stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Post臋powanie ze 艣rodkami przeterminowanymi i niepe艂nowarto艣ciowym
  • Wprowadzanie do obrotu podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin, w tym:
   • niebezpiecze艅stwa wynikaj膮ce z wprowadzania do obrotu podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin,
   • metody rozpoznawania podrobionych 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
  • Post臋powanie w przypadku reklamacji 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 2. Integrowana ochrona ro艣lin – aktualizacja wiedzy
  • Wiadomo艣ci o organizmach szkodliwych, w tym organizmach wytwarzaj膮cych mykotoksyny
  • Przegl膮d nowo艣ci dotycz膮cych metod ochrony ro艣lin, w tym: agrotechnicznej, hodowlanej, mechanicznej, fizycznej, biologicznej, chemicznej, integrowanej oraz kwarantanny
  • Zasady integrowanej ochrony ro艣lin, integrowanej produkcji ro艣lin i rolnictwa ekologicznego, w tym:
   • ograniczanie wyst臋powania organizm贸w szkodliwych poprzez:
   • w艂a艣ciwy p艂odozmian i agrotechnik臋,
   • stosowanie odmian odpornych i tolerancyjnych oraz materia艂u siewnego wytworzonego i poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,
   • w艂a艣ciwe nawo偶enie i nawadnianie,
   • przestrzeganie zasad higieny fitosanitarnej,
   • ochron臋 i introdukcj臋 organizm贸w po偶ytecznych, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂y miodnej,
  • planowanie zabieg贸w ochrony ro艣lin w oparciu o:
   • monitorowanie organizm贸w szkodliwych,
   • progi szkodliwo艣ci organizm贸w szkodliwych,
   • – programy wspomagania decyzji w ochronie ro艣lin, -doradztwo,
  • c) przeciwdzia艂anie powstawaniu odporno艣ci organizm贸w szkodliwych na 艣rodki ochrony ro艣lin
 3. Technika wykonywania zabieg贸w w ochronie ro艣lin – aktualizacja wiedzy
  • Badanie sprawno艣ci technicznej sprz臋tu przeznaczonego do stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 4. Zapobieganie negatywnemu wp艂ywowi 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na 艣rodowisko – aktualizacja wiedzy
  • Oddzia艂ywanie 艣rodk贸w ochrony ro艣lin na organizmy po偶yteczne, w szczeg贸lno艣ci pszczo艂臋 miodn膮 – aktualizacja wiedzy
  • Zmiany zachodz膮ce w 艣rodowisku na skutek stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin i sposoby ograniczania tych zmian
  • 艢rodki ochrony 艣rodowiska wodnego i wody pitnej, w tym:
   • zasady doboru 艣rodk贸w ochrony ro艣lin pod k膮tem wp艂ywu ma 艣rodowisko wodne i wod臋 pitn膮,
   • efektywne techniki stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin zapobiegaj膮ce ska偶eniu wody
  • Post臋powanie ze 艣rodkami ochrony ro艣lin i opr贸偶nionymi opakowaniami po 艣rodkach ochrony ro艣lin oraz pozosta艂o艣ciami cieczy u偶ytkowej po zabiegu

5. Bezpiecze艅stwo i higiena pracy przy sprzeda偶y 艣rodk贸w ochrony ro艣lin – aktualizacja wiedzy

 • Przegl膮d przepis贸w prawnych
 • Zagro偶enie dla zdrowia cz艂owieka podczas obrotu i konfekcjonowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • 艢rodki ochrony indywidualnej i zasady ich u偶ycia
 • Prawid艂owe przechowywanie, pakowanie i transport 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • Zasady profilaktyki, w tym:
  • badania lekarskie,
  • wyposa偶enie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
  • informacje o najbli偶szym podmiocie leczniczym oraz numery telefon贸w do o艣rodk贸w toksykologicznych
 • Pierwsza pomoc przy zatruciach 艣rodkami ochrony ro艣lin oraz w razie wyst膮pienia innych nag艂ych wypadk贸w
 • Post臋powanie w przypadku rozlania lub rozsypania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin

Og贸艂em: 7 h

 

 

Przeczytaj tak偶e

Wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy

Jak realizowa膰 obowi膮zek zapewnienia bhp pracownikom oraz jak zapobiega膰聽 wypadkom? Zacznijmy od tego czym jest wypadek przy pracy. Jest to zdarzenie nag艂e, wywo艂ane przyczyn膮 zewn臋trzn膮, zwi膮zane z prac膮 oraz powoduje uraz lub 艣mier膰. S膮 to 4 g艂贸wne czynniki...

Obowi膮zki pracownika w zakresie BHP

Obowi膮zki pracownika w zakresie BHP

Najwa偶niejszym obowi膮zkiem pracownika jest przestrzeganie zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy. Pracownik musi: zna膰 przepisy i zasady wykonywa膰 swoje obowi膮zki w spos贸b bezpieczny dba膰 o sprz臋t firmowy wykonywa膰 badania lekarskie wst臋pne, okresowe i kontrolne...