Wypadki przy pracy

wrz 9, 2020

Jak realizować obowiązek zapewnienia bhp pracownikom oraz jak zapobiegać  wypadkom?

Zacznijmy od tego czym jest wypadek przy pracy. Jest to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, związane z pracą oraz powoduje uraz lub śmierć. Są to 4 główne czynniki składające się na wypadek.

Wyróżnia się 4 rodzaje wypadków przy pracy.

 • śmiertelny – występuję od daty wypadku do 6 miesięcy
 • ciężki – powoduje ciężkie uszkodzenie ciała (np. utrata mowy, słuchu, wzroku, zdolności rozrodczej, a także nieuleczalna choroba, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy, zeszpecenie lub deformacja ciała itd.
 • lekki – niewyczerpujący znamion wypadku przy pracy śmiertelnego i ciężkiego
 • zbiorowy – poszkodowane są minimum dwie osoby

Czy wypadek na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenie jest wypadkiem przy pracy?

Tak, jest wypadkiem, jeśli wystąpiły w/w zdarzenia z definicji wypadku przy pracy. W takim wypadku dokumentacja jest prowadzona na zasadzie karty wypadku.

Wracając do naszego pytania jakie są podstawowe zasady realizacji obowiązku zapewnienia pracownikom BHP?

 • trzeba zapobiegać wszelkim zagrożeniom
 • wykonywać ocenę ryzyka zawodowego
 • likwidować zagrożenia u źródeł
 • dostosować warunki i procesy pracy do możliwości pracowników
 • stosować nowe rozwiązania informatyczne i techniczne
 • wymiana niebezpiecznych procesów, urządzeń, substancji na te bezpieczniejsze i zdrowsze
 • środki ochrony zbiorowej przede wszystkim
 • instruktaż pracowników z bhp

Skutki występowania wypadków i chorób zawodowych

 • zakłady pracy są mniej wydajne
 • firmy mniej produkują
 • straty materialne w postaci uszkodzeń maszyn, urządzeń lub innego mienia
 • wzrost kosztu ubezpieczenia wypadkowego
 • większa absencja chorobowa i koszty
 • uczestnictwo w procesach sądowych

Czy istnieje wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy?

Tak, istnieje. Wypadek może wystąpić podczas szkolenia z samoobrony, przy zadaniach zleconych przez organizacje związkowe działające u pracodawcy lub w czasie podróży

 

 

Przeczytaj także

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppoż

Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppoż

                                Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu 1 pomocy przedlekarskiej oraz na szkolenie ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.   Zakres...