Zapisy na szkolenia 1 pomoc, ppoż

mar 12, 2021

zapisy na szkolenia z 1 pomocy i ppoż - kwiecień 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenia z zakresu 1 pomocy przedlekarskiej oraz na szkolenie ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Zakres tematyczny szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej

 

Aspekty prawne resuscytacji.

Obowiązki pracodawcy.

1,0
Metody nowoczesnego ratownictwa krążeniowo – oddechowego, a w tym bezprzyrządowe metody resuscytacji krążeniowo – oddechowej. 2,0
Zasady udzielania pierwszej pomocy przy złamaniach.

Desmurgia – opatrunki kończyn, brzucha, klatki piersiowej, głowy i szyi.

Zakładanie unieruchomień.

Bezpieczny transport chorego.

2,0
Zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku ran ciętych, kłutych, szarpanych, tłuczonych, kąsanych i postrzałowych.

Urazy pojedyncze i wielonarządowe.

2,0
Rodzaje zatruć – postępowanie, stosowanie swoistych odtrutek.

Przełom glikemiczny.

1,0

 

Termin szkolenia: 28 kwietnia , start 9.00

Cena: 120,00 zł / osobę VAT zw.

 

Zakres tematyczny szkolenia ze zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

 

Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce 0,5
Obowiązki zarządcy lub użytkownika obiektu w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej 1,0
Czynności, które mogą spowodować pożar i jego rozprzestrzenianie się oraz utrudnienia prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji. 1,5
Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi w świetle ochrony przeciwpożarowej 1,0
Sposoby postępowania na wypadek pożaru 0,5
Zasady ewakuacji ludzi i mienia 1,0
Zasady działalności profilaktycznej w obiektach na terenie zakładu pracy oraz obowiązki pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników. 1,5
Zajęcia praktyczne ( obsługa gaśnic ppoż.) 1,0

 

Termin szkolenia: 27 kwietnia , start 9.00

Cena: 150,00 zł / osobę VAT zw.

 

Serdecznie zapraszamy!

Przeczytaj także

Lean Management w BHP

Lean Management w BHP

"Szczupłe zarządzanie" w BHP - Lean Management Szczupłe zarządzanie to inaczej Lean Management, polegające na minimalizacji marnotrawstwa. Jest ono również możliwe w zakresie bhp. W encyklopedii zarządzania definiuje się Lean Management jako: "koncepcja zarządzania...